Telecom Academy acknowledges the following student accomplishment

Diplomă de promovare
Stefan-Mihai MOGA
Kotlin Fundamentals
Prin promovarea cursului se confirmă dobândirea următoarelor cunoștințe:

 • Declararea variabilelor și aplicarea modificărilor de acces pentru manipularea datelor
 • Folosirea structurilor de date
 • Folosirea structurilor de control
 • Aplicarea principiilor programării orientate pe obiecte la crearea unei aplicații software
 • Folosirea expresiilor lambda
 • Folosirea colecțiilor în Kotlin
 • Dezvoltarea de aplicații mult mai reziliente folosind sistemul de tipuri din Kotlin


  Data eliberarii:    September 22, 2021
  Cristian Deacu,   Manager