Telecom Academy acknowledges the following student accomplishment

Diplomă de promovare
Badea Andrei
Python Fundamentals
Prin promovarea cursului se confirmă dobândirea următoarelor cunoștințe:

  • Folosirea diferitelor tipuri de date in Python: strings, numbers, list, dictionary, tuple
  • Folosirea și atribuirea de valori variabilelor
  • Manipularea memoriei din punct de vedere al datelor ”mutable” și ”immutable”
  • Folosirea obiectelor și claselor ”everything is object in Python”
  • Lucrul cu context manager
  • Utilizarea diferitelor module precum: file system, regular expression, desenarea de grafice, json, xpath, arhivarea/dezarhivarea, serializarea/deserializarea, parsarea argumentelor cu care apelăm scriptul și alte module pentru lucrul cu diferite protocoale ca http, ftp, smtp, pop3, imap
  • Înțelegerea și utilizarea documentației Python


Data eliberarii:    February 11, 2021
Cristian Deacu,   Manager